Menyw fu farw mewn cwpwrdd yn ceisio dianc ‘am 24 awr‘

Mae teulu menyw wnaeth farw mewn gwersyll gwyliau ar ôl mynd yn sownd mewn cwpwrdd crasu yn dweud iddi geisio dianc am dros 24 awr.

Ond roedd lletywyr eraill ym Mhlas Talgarth ger Machynlleth yn credu mai gwaith cynnal a chadw oedd y sŵn oedd yn dod o‘i hystafell.

Y gred yw bod Elizabeth Isherwood, 60 oed o Wolverhampton, wedi ceisio torri drws y cwpwrdd i lawr gan ddefnyddio silffoedd a pheipen ddŵr.

Drwy dorri‘r beipen ddŵr cafodd y cyn-blismones ei gwlychu, a bu farw o hypothermia.

Cafodd gan y crwner yn ei chwest.

Darganfod wythnos yn ddiweddarach

Mae teulu Ms Isherwood yn dweud i bobl eraill oedd yn aros ym Mhlas Talgarth glywed sŵn cnocio, ond wedi cymryd yn ganiataol bod gwaith yn cael ei wneud yn yr adeilad.

Cafodd ei chorff ei ddarganfod wythnos yn ddiweddarach.

Roedd Ms Isherwood, oedd yn cael ei hadnabod fel Mary, yn aros yn y gwersyll ar ei phen ei hun am wythnos.

Roedd ganddi hi a‘i chyn-ŵr gyfran yn y gwersyll gwyliau, ond yn ddiweddar roeddent wedi ei werthu.

Dywedodd ei chyn-ŵr, Clive Isherwood: “Roedd y staff wedi rhoi rhai talebau i Mary ddefnyddio er mwyn aros yno am y tro olaf.

“Fe fyddai fel arfer wedi mynd yno gyda ffrindiau ond doedd neb yn gallu dod yn ystod yr wythnos honno felly fe aeth ei hun.

“Rydyn ni‘n credu iddi gyrraedd yn gynnar ddydd Sadwrn, mynd i nofio ac yna mynd yn ôl i‘w hystafell ar ôl iddi roi gwybod i‘r staff ei bod hi wedi cyrraedd.

“Roedd hi wedi mynd i‘w gwely ac yna wedi deffro yn ystod y nos i ddefnyddio‘r ystafell ymolchi.

“Ond fe lwyddodd hi rywsut i fynd yn sownd yn y cwpwrdd crasu sydd tu fewn i‘r ystafell ymolchi.”

Y gred yw bod Ms Isherwood wedi ceisio defnyddio‘r beipen ddŵr oedd wedi torri i ddod allan o‘r cwpwrdd, ac wedi llwyddo i wneud tyllau yn y wal.

“…Pe byddai wedi parhau i gnocio mae‘n siŵr y byddai wedi gallu dianc.

“Mae‘n rhaid ei bod hi wedi ymlâdd a dyna pam wnaeth hi roi‘r gorau i gnocio.”

Dywedodd ei mab Craig, sy‘n 32 oed, bod ei fam yn berson ffit, iach oedd yn hoffi chwaraeon.

“Pe byddai rhywun wedi gallu dod allan o‘r cwpwrdd yna Mam fyddai‘r person hwnnw.”

“Mae‘r cwest wedi dod a bob dim yn ôl, mae wedi bod yn naw mis anodd ac mae ei cholli hi wedi gadael bwlch enfawr yn ein bywydau.”